Den første tid i hjemmet. Socialiserers og Miljøtræning

Socialiseres/ Miljøtræning


Når det gælder socialisering, er de første 16 uger i en hvalps liv den vigtigste tid overhovedet. Jo flere positive oplevelser med andre hunde og mennesker hvalpen får i den periode, jo mere social og velfungerende bliver den som voksen. Ligeledes er det dog også vigtigt at huske på, at dårlige oplevelser i denne periode også vil printe sig fast, og det kan være svært for hvalpen at glemme disse oplevelser igen. Derfor er det uhyre vigtigt at undgå dem, og dettegælder selvfølgelig hele hvalpen/ hundes liv.


Det er vigtigt, at socialiseringen af en otte uger gammel hvalp starter så snart den er faldet til i sit nye hjem. Det,

hvalpen lærer i de første uger, får betydning for resten af dens liv. Derfor er det en dårlig idé at overbeskytte

hvalpen og for eksempel ikke lade den hilse på og lege med andre hunde. Man skal tage sig god tid til hvalpen, så den lærer sit nye miljø at kende og får tryghed og tillid til sin nye familie og sine omgivelser. Hvalpen må ikke jages igennem socialiseringen. Alt skal foregå roligt i hvalpens eget tempo.


Leg er omdrejningspunktet. Hvalpen skal først og fremmest have mulighed for at lege med sin nye familie, med andre hunde og med fremmede mennesker. Gennem leg bliver hvalpen socialiseret og lærer hundesprog, som er forudsætningen for, at den kan kommunikere med andre hunde. Samtidig skal hundeejeren lære at træne kontakt, håndtering og indkald. Gå korte tur med hvalpen i nærmiljøet for at opleve trafik, lyskryds, en togstation med elevator og alt muligt andet, som en tur ud i byen har at byde på.


Hundeejere bliver ofte overraskede. Det kommer som en overraskelse for rigtig mange hundeejere, hvor vigtigt det er at lade hvalpen opleve så meget som muligt i den første tid. Hundeejeren får øjnene op for, at det ikke alene er okay at lade hvalpen lege med andre hunde, det er også en nødvendighed. I dag er der enighed om, at hvalpen bare skal være vaccineret første gang den møder andre hunde. Venter man længere, går man glip af en meget vigtig socialiseringsperiode, og det kan give hunden problemer senere i livet.


Positive oplevelser. Det er klart, at de hunde, som hvalpen hilser på og leger med, skal være venlige og fornuftige, så hvalpen ikke får ubehagelige oplevelser. Spørg hundens ejer, om den er sød ved hvalpe, og prøv i øvrigt at læse hundens signaler. Hvis hvalpen bliver utryg, kan man lade den søge tilflugt mellem ens ben. Vores følelser smitter lynhurtigt af på hvalpen. Hundeejerens reaktion går direkte ned i hånden og videre ud gennem snoren til hvalpen. Selvom man ikke skal vise, at situationen er farlig, skal man sørge for at være klar til at berolige og til at afbryde legen, hvis den bliver for voldsom. Hvis en hvalp ikke synes, at legen er sjov, og alligevel bliver tvunget til at fortsætte, er der risiko for, at den senere får adfærdsproblemer.


I hvalpens eget tempo.

Det er selvfølgelig vigtigt, at de mange oplevelser ikke bliver presset ned over hovedet på den lille hvalp, men kommer til at ske på en rolig og positiv måde. Hvalpen skal have lov til at nærme sig noget nyt i sit eget tempo. Bliver den forskrækket eller bange, skal man lade være med at ynke eller trøste den. Lad i stedet, som om alt er i den skønneste orden, og forsøg at vende situationen til noget positivt gennem leg. De første otte uger i hvalpens liv spiller naturligvis en stor rolle for, hvordan hunden kommer til at fungere som voksen. Jo bedre forarbejde opdrætteren har gjort med at socialisere hvalpene og give dem gode oplevelser, jo nemmere er det at fortsætte socialiseringen.

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes